16.1.2014

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН
Стипендии ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ”

През учебната 2015-2016 година

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2015-16 година:

 • Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
 • Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (до 6 месеца)
 • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайскъм университета на Оклахома” (2 години)
 • Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
 • Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за професионалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
 • Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ:

 • Българско гражданство

Лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват.

 • Отлично владеене на английски език
 • Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE/GMAT за кандидатите в магистърски и докторски програми
 • Валиден резултат от тест TOEFL за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри” и докторантите, заминаващи на специализация
 • Бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2014 г., за кандидатите в магистърски и докторски програми
 • Статут на редовен докторант за кандидатсващите за специализация
 • Докторска степен за преподаватели и изследователи
 • Добро здравословно състояние
 • Възраст под 40 години за кандидатите в магистърски и докторски програми и специализанти
 • Възраст под 50 години за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри”

Не се допускат до участие студенти, които вече се обучават в американски университети и такива, които са живели в САЩ през 5 от последните 6 години.
Краен срок за подаване на документи: 7 май, 2014 г.

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 7 май, 2014 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 15 септември, 2014 г.

Информация и формуляри за кандидатстване:
на адрес http://www.fulbright.bg  и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17,
ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

Учебен Център към Комисия “Фулбрайт”
предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива.
Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. (02) 944 0441, e-mail: studycenter@fulbright.bg