16.1.2006

Austrian Science and Research Liaison Office Sofia

представя АВСТРИЙСКИ СТИПЕНДИИ за млади докторанти, доктори на науките от всички научни области и университетски преподаватели по немски език до 35 години.

Консултации: АВСТРИЙСКА БИБЛИОТЕКА, Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”, северно крило, партер, бул. Цар Освободител 15, точно в 14 часа на 18 и 25 януари; 8, 15 и 22 февруари 2006 г.

Подаване на документите: 1 март 2006 г.

email: stipbg@zsi.at

url: www.aso.zsi.at/bul/stipbg.html