12.3.2013

През октомври  2013 г. предстои конференция в Икономическия факултет на Университета в Ниш, Сърбия, с който Стопанска Академия има подписан договор за сътрудничество. Във връзка с получената покана и нарасналия интерес за участие съобщаваме на всички желаещи, че ще се проведе предварителна научна селекция на разработените доклади, за да се излъчат представители от Стопанска Академия.
Срокът за представяне на докладите е до 30 май 2013 в офиса на ЦМСП.

Детайлите за участие в конференцията и оформянето на докладите можете да проучите от самата покана.