1.2.2008

Покана за участие на студенти и преподаватели в мобилност по програмата LLP /Erasmus


Офис „Международни връзки и проекти” информира за  допълнителни възможности по програма “ЕРАЗЪМ” за:

  1. студентска мобилност с цел обучение;
  2. преподавателска мобилност с цел преподаване или обучение.

        За кандидатстване е необходимо да се подаде молба до офиса, който се намира в сградата на Ректората, ет.2, до 8 ауд.                 
Краен срок за подаване на молбите 31 януари 2008г.

ДЪРЖАВА

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ

МЕСЕЦИ ЗА ПРИЕМАЩА ДЪРЖАВА

Германия

1

5

Полша

2

10

Словакия

1

5

Турция

3

15

 

ДЪРЖАВА

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ

СЕДМИЦИ ЗА ПРИЕМАЩА ДЪРЖАВА

Германия

3

3

Испания

2

2

Италия

1

1

Полша

3

3

Словакия

2

2

Турция

2

2

 

Мобилности на академичен или неакадемичен състав с цел обучение или практика

ДЪРЖАВА

БРОЙ МОБИЛНОСТИ

СЕДМИЦИ ЗА ПРИЕМАЩА ДЪРЖАВА

Австрия

1

1

Германия

2

2

Гърция

1

1

Италия

1

1

Литва

1

1

Полша

1

1

От Офиса