1.2.2008

ГЬОТЕ ИНСТИТУТ – СОФИЯ

съвместно със

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ  ”Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ

организират:

Изпит за придобиване на международен сертификат “Deutsch für den Beruf
(немски език за професионални цели)
Сертификатът дава предимства при работа във фирми с международна дейност
Изпитът ще бъде проведен през първата половина на м.март 2008 год. в СА “Д. А. Ценов”

 Изисквания към кандидатите:
1) Владеене на немски език - средно ниво;
2) Завършили обучение или обучаващи се в образователно-квалификационна степен: “професионален бакалавър”; “бакалавър” или “магистър” – представят диплома или уверение;
3) Всеки кандидат заплаща такса за изпита-170 лв.;
4) Записване за изпита: до 28 януари 2008 год.
на e-mail: mvip@uni-svishtov.bg или в офис “Международни връзки и проекти” - координатор Димка Костадинова