12.1.2004

Уважаеми колеги,
По-долу е дадена информация, както и връзки за възможности по международно участие както в проекти, така и за стипендии.
От офис: “МС & Проекти”
доц. д-р А.Саркисян