11.5.2017

Уважаеми колеги,
"Асоциация за развитие на българския спорт" информира за актуални мобилности, по които могат да кандидатстват желаещи, съгласно условията на всяка мобилност. Предложенията са за осъществяване на младежки обмени, участия в проекти, международни семинари и обучения на различни теми в държави като Португалия, Полша, Словакия, Унгария, Испания, Холандия и др. Мобилностите допринасят за формирането на важни компетенции у участниците, получаване на нови знания и умения, обмен на добри практики.

Повече информация относно различните възможности за мобилност може да намерите ТУК.