Института за научни изследвания отправя покана към академичната общност за участие в научна сесия под надслов „Икономически и управленски измерения на обществената трансформация”

     Форумът се провежда за 20 пореден път и на него ще бъдат представени резултатите от реализираните научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност през 2021 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

     През 2021 година бяха финансирани 9 научноизследователски проекта, резултатите от които ще бъдат представени от екипите на 25.02.2022 г. от 13:30 ч. в платформата bbb.uni-svishtov.bg, виртуална стая "Научна сесия - проекти 2021".
https://bbb.uni-svishtov.bg/b/4c3-211-hb2