Иновативният геймифициран курс по проект „Open Mind“ привлече повече от 1100 обучаеми към социалното предприемачество.

Двугодишният проект по програма „Еразъм+“ е към своя край. Проектът предостави знания по социално предприемачество на обучаеми жени и възрастни с различен образователен профил от пет европейски държави.

Две години след старта на проект „Open Mind“ партньорите по проекта представиха изпълнените цели и постигнатите резултати от инициативата по време на финалните срещи, проведени във всички страни-партньори. Проектът включва осем организации от пет европейски държави – Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и технологична компания 11235 АД от България; Институт по развитие на предприемачеството от Гърция; Университет в Лудж от Полша; Университет Титу Майореску от Румъния и Университет в Шефилд от Великобритания. Партньорите разработиха съвместно иновативен масов онлайн отворен курс (МОOC) “Въведение в социалното предприемачество”, специално за жени, за възрастни и за студенти от различни области на образованието, с цел да се подобри достъпът и да се привлекат повече хора към предприемачеството.

MOOC се състои от 8 модула, които въвеждат обучаемите в различна тематика – основи на социалната икономика и предприемачеството, бизнес мениджмънт, право, канава за бизнес модел, социален маркетинг, набиране на средства, разработване на бизнес план и реализиране на социални проекти. Геймифицираната обучителна платформа е достъпна на английски, български, гръцки, полски и румънски езици на следния уеб адрес: http://platform.open-mind-project.eu/. Игровите елементи, интегрирани в платформата, създават привлекателни и вълнуващи преживявания за обучаемите с обща продъжителност 75 учебни часа (3 ECTS). 

След обучение на 60 ментори и пилотно обучение на 120 студенти и възрастни, „Open Mind“ геймифицираният онлайн курс официално стартира през месец март 2018 г. Въпреки че целта на курса бе да привлече най-малко 600 участници, реално в него взеха участие повече от 1100 обучаеми. Докладът за оценка на въздействието, базиран на предварителното и последващо проучване на обучаемите, показва много високо ниво на удовлетвореност от съдържанието на курса и игровия дизайн. Обучаемите оценяват високо подкрепата, осигурена от менторите и отворения формат на обучение, който им позволява сами да определят темпото на обучение и последователността от обучителни модули. Декларираната от участниците оценка на ефективността по отношение на социалното предприемачество по отношение на идеи, знания и поведение като резултат от курса също е много висока. 98% от участниците считат, че курсът е подобрил техните знания за социалното предприемачество и мултидисциплинарните (меки) умения. От представените в рамките на платформата идеи за социално предприемачество става ясно, че масовият онлайн отворен курс (МОOC) е отключил креативността на студентите и е успял да увеличи и засили тяхната самооценка и намерения за стартъп инициативи. В края на курса, около 60% от участниците заявиха, че обмислят създаването на стартъп или социално предприятие в следващите 6 месеца.

 

“Изключително съм заинтересован от проекта, тъй като съм кариерен консултант при училище в Трикала „Втори шанс“ (разположено в затвора в Трикала в Гърция)”

“Успях да завърша модулите и сертификатът от курса е в папката ми с други мои сертификати и лични постижения. Материалите много ми харесаха и считам, че предоставените ресурси са много полезни за широк кръг от области. Сигурна съм, че ще ми послужат в бъдеще, тъй като мога да имам достъп до тях по всяко време. Платформата е изключително лесна за употреба, тя приканва към участие и малко към „конкурентост“. Поздравления! Проектът е изключителен и се надявам, че ще достигне възможно най-много обучаеми. Радвам се, че имах тази възможност и съм много благодарна за помощта Ви по време на обучението. ” (Анка, обучаема от Румъния)

“Никога истински не съм се замислял да основа свой бизнес преди да видя този онлайн курс [MOOC], но се наслаждавах днес, когато започнахме да обмисляме бизнес идеи за неща, от които се интересувам като климатични промени и изкуство. ”(Студент от Шефилд)

“Много Ви благодаря затова, че дойдохте в колежа, за да работите с нашите студенти. Предприятията, предприемачеството и уменията, свързани с тях, са много важни сега за нашите студенти и това е важна област, към която колежът трябва да се насочи. Очакваме с интерес да работим отново заедно в бъдеще.”(Трейси Хай; Програмен мениджър 16+ Арт и Дизайн)

“Креативните в изкуството студенти обикновено са творци по рождение, но е важно да ги насочим към различни области, където те могат да приложат своите умения. Социалното предприемачество е добър начин за тях не само за да използват своите творчески и дизайнерски умения, но и също така да помислят за разширяване на креативността и как тя може да бъде използвана в различни области и дисциплини.” Кери Фернандез; лектор в  16+ Арт и Дизайн)


Международният екип на Open Mind по време на финалната среща

Геймифицираният отворен онлайн курс ще продължи и след приключване на проекта с нови 70 обучаеми, които вече са записани през октомври 2018 г. По време на финалната среща консорциумът по проекта дискутира различни идеи за мултиплициране и устойчивост на получените резултати.

Като признание за качественото изпълнение на проекта, Open Mind бе награден от Центъра за развитие на човешкити ресурси – Национална агенция по програма „Еразъм+“ в България. Марио Каменов, координатор по проекта получи наградата от името на Консорциума.

Присъединете се към нас: http://platform.open-mind-project.eu/bg/loginЗа повече новини, следете уеб сайта на проекта (Open Mind website) и нашата Фейсбук страница (Facebook page), която има повече от 530 фенове и последователи от 35 страни по света!


Проект № 2016-1-BG01-KA203-023754
Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението се носи от неговия автор и при никакви обствоятелства не може да се приема, че той отразява офицалното становище на Комисията.