Информация относно настаняването на студенти редовна форма в Студентски блок № 1.

Настаняването на редовните студенти ще бъде на 16 и 17 септември на място в блок 1.
Трябва да представите при Управителя на блок 1:
1.две снимки за документи
2.еднократен депозит – 15 лв.
3.половин наем за м. септември 2023 г.
4.цял наем за м. октомври 2023 г.

След началото на учебната година за редовна форма настаняването може да се осъществи във всеки работен ден след 18 септември.
Желаещите да ползват общежитие през уч. 2023/2024 година, трябва да подадат комплект с документи, във Фронт офис „Обслужване на студенти“, Факултетски корпус.
Комплектът с документи може да закупите от академичната книжарница, намираща се във Факултетски корпус, ет. 1.

Право за настаняване в студентско общежитие Блок 1 имат студенти и докторанти, на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитие“ и които са с установени жилищни нужди в гр. Свищов, където се обучават.

Студентското общежитие Блок 1 при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов се намира на ул. „Цанко Церковски №11 и разполага с:

  • 300 легла
  • реновирани стаи с всички необходими удобства за пребиваване, в т.ч. самостоятелен електромер, санитарен възел;
  • установен пропускателен режим;
  • безплатен денонощен паркинг.
  1. Месечен наем за студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, финансирано от държавата:
  • 35 лв. на месец за студент/докторант, настанен в двойна стая, без включени ток и вода;
  • 80 лв. на месец за студент/докторант, настанен в единична стая, без включени ток и вода.
  1. Месечен наем за студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, финансирано от обучаемия:
  • 100 лв. на месец за студент/докторант, настанен в двойна стая, без включени ток и вода;
  • 130 лв. на месец за студент/докторант, настанен в единична стая, без включени ток и вода.

Контакти за допълнителна информация:
0889404482 Управител на блок 1 Митка Расимова
(0631) 66 254, инспектор факултет ПТБ Емилия Станева
(0631) 66 222, Фронт офис „Обслужване на студенти".