Информационна среща за възможност за провеждане на стаж в Prime Holding JSC


Prime Holding JSC предлага на студентите от Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ Свищов възможност да работят в реална среда и да получат практически опит за работа със системи за контрол на версиите, системи за управление на проекти, работа в SCRUM екипи и богата професионална компетенция в специфичното технологично направление на стажа.
На 08.06.2018, от 14:00 в ауд. 62, Факултетски корпус ще се проведе информационна среща между представители на компанията и студенти от специалност „Бизнес информатика“, на която ще се дискутира подробно програмата, изискванията, времевия диапазон, обучението и възможностите за бъдещо развитие.
Информационната среща е отворена за посещение на всички студенти интересуващи се от стаж в посочената област.