Информационна среща за студенти-първокурсници в редовна форма на обучение


На 21.09.2020 г. (понеделник), от 14 часа в Аудитория 1 - Ректорат (Аула „Проф. Д. Бъров), ще се проведе информационна среща със студентите от I курс, редовна форма на обучение. На срещата студентите ще бъдат запознати с организацията на учебния процес и с услугите, предоставяни от академичните центрове и административните звена.