ХІІІ докторантска научна сесия ще се проведе онлайн на 20 ноември 2020 г. (петък)

ХІІІ докторантска научна сесия - 
онлайн на 20 ноември 2020 г. (петък)
Откриване: 13 часа

 

  • ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ и ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯ 1.
    Докторанти от факултет Финансиhttps://bbb.uni-svishtov.bg/b/yy3-xwq-irz
     
  • ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯ 2.
    Докторанти от
    факултети Стопанска отчетност, Производствен и търговски бизнес“ и „Мениджмънт и маркетинг  https://bbb.uni-svishtov.bg/b/tjc-hae-4pd
ХІІІ издание на Докторантската научна сесия ще се проведе съобразно изискванията на Заповед № 978 от 28.10.2020 г. на Ректора на Стопанска академия, а при настъпване на промени, съобразно актуалното положение към момента!