ГРАФИК за получаване на дипломите за висше образование от абсолвентите, придобили ОКС „бакалавър“, след положен държавен изпит

ГРАФИК
за получаване на дипломите за висше образование от абсолвентите, придобили ОКС „бакалавър“, след положен държавен изпит на 29, 30 юни и 01 юли 2020 г., и на 04 септември 2020 г. (втора специалност)

 

Уважаеми абсолвенти,
Уведомяваме ви, че може да получите ЛИЧНО вашите дипломи за ОКС „бакалавър“, считано от 30.11.2020 г. във Фронт офис „Обслужване на студенти“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Работното време на Фронт офиса е от 08:00 до 17:00 часа в делничните дни* и от 09:00 до 16:00 часа в събота.

При подобряване на епидемичната обстановка в страната, през пролетта ще бъде организирана тържествена церемония, за която ще бъдете своевременно информирани.

* в периода 24.12.2020 г. – 17.01.2021 г. Фронт офиса няма да работи