ГРАФИК за получаване на дипломите за висше образование от абсолвентите, придобили ОКС „бакалавър“, след положен държавен изпит на 25 януари 2024 г. и ОКС „магистър“, след положен държавен изпит/защита на дипломна работа на 24 февруари 2024 г.

Уважаеми абсолвенти,
Уведомяваме Ви, че може да получите ЛИЧНО или с нотариално заверено пълномощно Вашите дипломи за ОКС „бакалавър“/ОКС „магистър“, считано от 01.04.2024 г. във Фронт офис „Обслужване на студенти“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Работното време на Фронт офиса е от понеделник до петък - от 08:00 до 17:00 часа и в събота от 09:00 до 13:00 часа.
Телефони за контакт: 0631/66 222 и 0882631222.