График на тържествените церемонии по връчване на дипломите за висше образование в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че тържествените церемонии по връчване на дипломите за висше образование за ОКС „Бакалавър“ (на дипломираните студенти през м. юни и м. септември 2019 г.) и ОКС „Магистър“ (дипломирани през м. юли  2019 г.), ще се проведат по следния график:

Факултет

ОКС „Бакалавър“

ОКС „Магистър“

„Финанси“

15.11.2019 г.

12.12.2019 г.

„Мениджмънт и маркетинг“

22.11.2019 г.

12.12.2019 г.

„Производствен и търговски бизнес“

29.11.2019 г.  (преди обед)

13.12.2019 г.

„Стопанска отчетност“

 29.11.2019 г.  (следобед)

13.12.2019 г.


Допълнително ще бъде предоставена подробна информация за всяка церемония.