Годишна стипендиантска програма на Булстрад за студенти от Стопанска Академия


Уважаеми студенти,
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” обявава годишна стипендиантска програма за студенти от СА "Д. А. Ценов".
Програмата включва конкурси за:

 1. Една еднократна стипендия, учредена на името на „Румен Янчев“ за учебната 2019/2020 година, в размер на 1'500 лв.
  Отпуска се на студенти в ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение по специалност „Застраховане и социално дело“ през учебната 2019-2020 г.

Изисквания към кандидатите:
-
Да са студенти на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, редовна форма на обучение, записани във 2-ри, 3-ти или 4-ти курс в ОКС „бакалавър“ по специалност „Застраховане и социално дело“ през учебната 2019/20 година.

 • CV с актуална снимка на кандидата.
 • Самостоятелно разработено есе на тема „Застрахователният пазар в България“ в обем между 1200 и 1500 думи.
 • Академична справка, съдържаща информация за средния успех от курса на обучение до момента.

В допълнение към стипендията и след успешно придобиване на ОКС „магистър“, се предлага възможността, стипендиантът да бъде назначен в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

 1. Три еднократни стипендии „Булстрад млад лидер” за учебната 2019/2020 година, всяка в размер на 1'000 лева.
  Отпуска се за студенти, показали високи резултати от следването до момента, с изявени лидерски позиции, критично и аналитично мислене, значимо присъствие в студентския и академичния живот и активно развиващи дейности в полза на обществото.

  Изисквания към кандидатите:
  - Да са студенти на СА „Д. А. Ценов“, редовна форма на обучение, записани във 2-ри, 3-ти или 4-ти курс в ОКС „бакалавър“ по специлности: финанси, счетоводство и контрол, бизнес статистика и анализи, маркетинг, стопански и финансов контрол, бизнес информатика, международни икономически отношения, икономика на търговията, стопанско управление.
 • CV с актуална снимка на кандидата
 • Самостоятелно разработено есе на тема „Личностни качества и образование като предпоставки за успешна професионална реализация“ в обем между 800 и 1000 думи.
 • Академична справка, съдържаща информация за средния успех от курса на обучение до момента.

В допълнение към стипендията се предлага и възможност за платен летен двумесечен стаж в избран от стипендианта офис на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ в страната.

Документите се подават в офис “Студентска политика“.
Краен срок за подаване на документи: 31.10.2019 г., (четвъртък) 16:00 часа.