Годишна стипендиантска програма на Булстрад за студенти от Стопанска Академия


Уважаеми студенти,
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” обявява годишна стипендиантска програма за студенти от СА "Д. А. Ценов".
Програмата включва конкурси за:

 1. Една еднократна стипендия, учредена на името на „Румен Янчев“ за учебната 2020/2021 година, в размер на 1'500 лв.
  Отпуска се на студенти в ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение по специалност „Застраховане и социално дело“ през учебната 20
  20-2021 г.

Изисквания към кандидатите:
-
Да са студенти на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, редовна форма на обучение, записани във 2-ри, 3-ти или 4-ти курс в ОКС „бакалавър“ по специалност „Застраховане и социално дело“ през учебната 2020-2021 година.

 • CV с актуална снимка на кандидата.
 • Самостоятелно разработено есе на тема „Застрахователният пазар в България – предизвикателства и тенденции“ в обем между 1200 и 1500 думи.
 • Академична справка, съдържаща информация за средния успех от курса на обучение до момента.

В допълнение към стипендията и след успешно придобиване на ОКС „магистър“, се предлага възможността, стипендиантът да бъде назначен в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

 1. Три еднократни стипендии „Булстрад млад лидер” за учебната 2020-2021 година, всяка в размер на 1'000 лева.
  Отпуска се за студенти, показали високи резултати от следването до момента, с изявени лидерски позиции, критично и аналитично мислене, значимо присъствие в студентския и академичния живот и активно развиващи дейности в полза на обществото.

  Изисквания към кандидатите:
  - Да са студенти на СА „Д. А. Ценов“, редовна форма на обучение, записани във 2-ри, 3-ти или 4-ти курс в ОКС „бакалавър“.
 • CV с актуална снимка на кандидата
 • Самостоятелно разработено есе на тема „Лидерството в застраховането – палитра от качества, умения и задълбочени познания в различни области“ в обем между 900 и 1100 думи.
 • Академична справка, съдържаща информация за средния успех от курса на обучение до момента.

В допълнение към стипендията се предлага и възможност за платен летен двумесечен стаж в избран от стипендианта офис на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ в страната.

Документите се подават в офис “Студентска политика“.
Краен срок за подаване на документи: 06.11.2020
 г., (петък) 16:00 часа.

С кандидатите, които отговарят на условията ще бъде проведено интервю с представители на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ в периода 16.11. – 27.11. 2020 г.