Гл. ас. д-р Иван Ангелов: Преподавателската професия е не просто работа, а призвание

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира поредна нова рубрика. Тя носи заглавието „Нашите преподаватели” и има за цел да представи асистентите, доцентите и професорите, работещи в Свищовското висше училище. В рубриката ще бъдат помествани интервюта, които ще показват тяхната работа, научни интереси, житейски принципи и хобита. По този начин Стопанската академия ще запознава широката общественост с хората, които ѝ придават облик на научна и образователна институция.

Днес наш гост е главен асистент д-р Иван Ангелов, преподавател към катедра „Международни икономически отношения”.

1. Здравейте, г-н Ангелов, благодарим за приетата покана за интервю! За начало нека направим една кратка Ваша визитка. Кое е родното Ви място, къде сте завършил средно и висше образование, и в коя катедра на Свищовската академия работите?
Родният ми град е Свищов. Средното си образование завърших в бившето СОУ „Алеко Константинов”, а първата ми „среща” с икономиката бе в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Там завърших бакалавърската си степен, в специалност „Международни икономически отношения” (МИО), след което продължих обучението си в едноименната катедра, в магистърска програма „Международен бизнес и мениджмънт”. По това време вече бях сериозно увлечен по въпроси, свързани с геополитиката, международното движение на капитали, стоки и хора, което ме тласна към докторантура в катедра МИО. Докторската си степен придобих през 2016 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема „Национална политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции”. По-късно през същата година постигнах и следващата си цел, като станах част от преподавателския колектив в катедра МИО.

2. По кои дисциплини преподавате и с какво те помагат на студентите да станат по-добри икономисти?
Преподавам по редица учебни дисциплини с международна насоченост, сред които „Фирмена интернационализация”, „Международна инвестиционна политика”, „Външнотърговски режими”, „Международен маркетингов мениджмънт” и др. Съвременният, глобализиран свят предоставя безброй възможности за международно развитие на бизнес. Интеграционните процеси в общности като ЕС, както и целият свят, способстват за движението на капитали, стоки, услуги и човешки ресурси все по-свободно. Въпроси за това, какви подходи избират фирмите в своята международна експанзия, какви са критериите, по които капиталът намира своя път и дестинация, както и регулациите, през които преминават тези процеси, са от ключово значение за бизнеса в наши дни. Съвременният икономист трябва да е в състояние да дава отговори на тези въпроси.

3. Кога или как избрахте да започнете професионалния си път като преподавател в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”?
Както вече споменах, идеята за това да се реализирам като преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов” се зароди още в студентските ми години. Материята по някои дисциплини беше изключително увлекателна и това безспорно бе една от основните причини да избера този път. Отлично помня зимния семестър на трети курс, когато дори със сериозна и доста болезнена травма на единия ми крак, не пропуснах нито едно упражнение по дисциплината „Офшорен бизнес”. Помня как влизах в аудиторията и буквално след всеки час излизах от там с различна визия и разбиране за заобикалящата ме икономическа среда. Друг значим фактор, който провокира у мен желание за развитие в тази професия, е колективът в катедра „Международни икономически отношения”. Нивото на сработеност и професионализъм в работата по различни извънаудиторни инициативи на катедрата ме накара да искам, някой ден да мога да правя за бъдещите студенти това, което моите преподаватели направиха за мен.

4. Какво за Вас е Свищовската академия, кое я отличава от другите висши училища в България и я прави предпочитана сред младите хора?
Стопанска академия „Д. А. Ценов” за мен е един малък свят, който е някак едновременно и различен, и идеално интегриран към заобикалящата ни среда. Безспорно дългогодишните традиции на тясна специализация в направления „Икономика” и „Администрация и управление”, формират голяма част от отличителния облик на Академията. В същото време, обстановката в Свищовското висше училище е изключително динамична и в унисон със съвременните тенденции в икономиката, информационните и комуникационните технологии, и не просто отразява настоящите реалности, а дори често успява да предвиди посоката, в която предстои да се развият.

5. Кои са най-големите предизвикателства пред един университетски преподавател по икономика днес?
Сред водещите предизвикателства пред съвременния университетски преподавател е споменатата динамика в заобикалящата ни икономическа и социална среда. Тя неминуемо се отразява в подходите и способите за преподаване, в учебното съдържание на дисциплините и на практика в целия стил на работа. С особена сила това важи за преподавателите по икономика, тъй като именно икономиката стои в основата на процесите, които тласкат света в една или друга посока. Освен като преподаватели, ние следва да отчитаме тези тенденции и като научни работници, което само по себе си също е не малко предизвикателство. Разбира се, динамиката води със себе си и прогреса. Често това, което е предизвикателство и допълнително усилие в работата на преподавателя, дава като резултат студенти, които са по-конкурентоспособни и адекватно подготвени за настоящата реалност.

6. На какво се стремите да научите Вашите студенти и какви качества желаете да възпитате в тях?
Преди всичко се опитвам да науча студентите на аналитичен подход по отношение на всичко, което правят. Безспорно всеки студент трябва да покрива някаква база от познания, характерни за специалността, в която се обучава. От там насетне следва способността да претегля различни ситуации, да отсява информацията и да умее да взема своевременни решения, базирани преди всичко на собствен прочит на обстоятелствата.

7. Какви са областите на Вашите научни интереси и защо точно в тях избрахте да работите?
Научните ми интереси са в сферата на чуждестранните инвестиции, офшорните инвестиции и международния бизнес като цяло. Към научната работа бях тласнат още като студент, в трети курс, когато участвах в ежегодната студентска конференция, която катедра МИО организира. Още тогава развих интерес към международните и офшорни инвестиции, а две години по-късно, като магистър, имах и първата си публикация в сериозна научна конференция, посветена на 75-годишнината на Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Темата беше в сферата на офшорния бизнес, а публикацията в съавторство с д-р Момчев. Мисля, че това е прекрасен подход за въвличане на студентите в научната работа, тъй като писането на научни публикации е така да се каже „специфичен занаят”. Помня как тогавашните ми преподаватели бяха впечатлени, че студент презентира научен доклад пред аудитория с утвърдени в сферата доценти и професори. Това ме мотивира изключително много да продължа работата си в тази насока.

8. Кои са най-интересните и хубави спомени от студентските Ви години?
Студентските ми години преминаха в атмосфера и среда, която смея да нарека уникална за страната ни. В малък град като Свищов, Академията формира голяма част от облика му – пълни го с млади, интелигентни, амбициозни и заредени с енергия хора. Помня как с група от колегите ми, съчетавахме ученето с активни спортни прояви, а вечерите в шумни и много весели партита. На другата сутрин, без значение от останалото ни време за сън, отново бяхме на линия за лекции и упражнения, не искахме да пропуснем ден или дори час от усещането да си част от нещо подобно.

9. Можете ли да отличите Ваши преподаватели, учебни дисциплини или колеги, които най-много са Ви повлияли или мотивирали? 
В трети курс, когато започнахме да изучаваме предимно специализирани дисциплини, обезпечени от катедра МИО, се зароди и истинският ми интерес към икономиката. Всеки един от преподавателите влагаше сърце и душа в учебния процес, а това се усещаше и действаше много мотивиращо. Ако трябва да отлича някой конкретен преподавател и дисциплина, то това е главен асистент д-р Симеон Момчев, който ни преподаваше по „Офшорен бизнес”. Спецификата на материята в комбинация с подхода на д-р Момчев, направиха часовете по дисциплината доста различни от всичко, което бяхме учили до тогава. Всеки час впрягахме усилия да разнищим някакъв казус, който в началото ни се струваше заплетен и нелогичен, а накрая се пляскахме по челото, осъзнавайки колко логика има всъщност във всичко това. Тогава за пръв път прозрях отвъд термините в учебниците, които понякога ни се струваха сложни за разбиране и по-скоро леко абстрактни. Започнах да виждам и разбирам икономиката, такава каквато е в действителност в заобикалящата ни среда.

10. С какво обичате да се занимавате в свободното си време? Имате ли хоби?
Не съм сигурен дали може да се класифицира точно като хоби, тъй като за мен е доста повече от хоби, но от 14 години се занимавам активно с кикбокс. Първото ми състезателно участие също е свързано с Академията, тъй като беше на републиканско студентско първенство през 2010 г., а през 2014 завоювах и шампионска титла от национална Универсиада. През последните няколко години се състезавам на професионално ниво, а успоредно с това придобих и квалификация за треньор по кикбокс, и от две години провеждам тренировки с деца и възрастни. Противно на това, което мислят някои хора, сериозните физически натоварвания могат да се съчетават успешно с творческата и преподавателската работа. Признавам, че това не винаги е лесно и коства усилия и лишения, но по този начин възпитаваме добри качества у децата, с които работим. Мотивираме ги да преследват мечтите си, въпреки трудностите. Спортът ме научи на дисциплина, да си поставям високи цели и да не се отказвам, когато срещам препятствия в преследването им. Човек може да прилага тези навици и в професионалния си път, както и всеки друг аспект от живота.

11. Какво послание бихте отправил към студентите на Свищовската академия и към Вашите колеги?
На студентите искам да кажа нещо, което е едновременно съвсем просто и логично, а в същото време плаши някои от тях – да бъдат активни. Да участват в колкото се може повече мероприятия, организирани от Академията. Да се възползват от енергията и времето, с което разполагат в тези прекрасни години от живота си и да вземат колкото могат повече от това, което им предлага. От позицията на времето човек оценява най-добре кои са важните неща в живота. Истината е, че като студенти не успяваме да запомним всяка дефиниция или класификация в учебниците, но това, което натрупваме като опит и изграждаме като контакти от участие в учебния процес и извънаудиторните занимания е безценно и остава за цял живот.

На колегите си искам да пожелая да запазят този пламък, с който запалиха в мен интереса към икономиката, преподавателската и научната кариера. Да продължават да го правят по същия начин и за настоящите, и за бъдещите студенти. Да помнят, че на всеки няколко хиляди студенти има по един, който е толкова силно повлиян от въздействието им, че решава да продължи тяхното дело и на свой ред да мотивира други. Нека въпреки трудностите, които предлага съвременната работна среда, да не забравяме, че преподавателската професия е не просто работа, а призвание!