Френският институт в България организира виртуален форум за образование и професионална реализация


Уважеми колеги, 
 Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 20 ноември ще се проведе първият "Виртуален форум за образование и професионална реализация" 2020, организиран от Френския институт в България и Агенцията Campus France Paris.
Този форум е насочен към франкофони и нефранкофони, и ще даде възможност за среща с представителите на френски висши учебни заведения и на университетските франкофонски програми в България.
Френски компании в България също ще бъдат представени на Форума, за да предложат  на студентите и младите дипломанти стажове и свободни позиции.

Участието е безплатно, необходима е регистрация на www.salonetudesetcarrieres.bg 

Виртуалният форум ще се проведе от 10.00 до 18.00 ч.
3 тематични секции ще бъдат предложени на посетителите: 
  • Секция „Образование“, където представители на френски висши учебни заведения, както и на университетските франкофонски програми в България, ще информират за предлаганите учебни програми за академичната 2021/2022 година и свързаните с тях възможности за професионална реализация. 
  • Секция „Кариера“, където представители на френски компании в България ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им представят спецификата на стажовете и на работните позиции, които предлагат. 
  • Секция „Уебинар“, където университетски преподаватели и експерти от професионалните среди ще изнесат конференции по въпроси, свързани с обучението във висши учебни заведения, както и за търсене на стаж или работа.