Фондация „ЕВРИКА“ обявява конкурс за студентски стипендии


Стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ 
 
Фондация „ЕВРИКА" за деветнадесета поредна година ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно вече в 11 области:
•    Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
•    Математика на името на акад. Никола Обрешков;
•    Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов - ще се присъжда за втора година;
•    Физика на името на акад. Георги Наджаков;
•    Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
•    Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
•    Аграрни науки, вкл. Ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
•    Инженерни науки в областта на електрониката,  автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
•    Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
•    Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
•    Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
В резултат на постъпило целево дарение, за ТРЕТА поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще се определи още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан" в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от Мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2021/2022 година.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан" трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА" /София, 1000, бул. „Патриарх Евтимий" № 1/ от 01.09.2021 г. до 15.10.2021 г. следните документи:
1.    Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан" и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org;
2.    Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2021/2022 година;
3.    Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
4.    Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност" /до 3 страници/.
За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.
За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; (02) 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org или информацията в www.evrika.org

Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици и Статут на специалните именни стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ - ТУК
Регистрационен формуляр и декларация за лични данни за кандидатстващи студенти - ТУК