Фондация „ЕВРИКА“ обявява конкурс за студенти


Фондация ЕВРИКА подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно научно и техническо сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в разпространяването на научни, технически и икономически знания. За 16-ата поредна година, Фондацията ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно в 10 области.
Повече информация за конкурса може да намерите на http://www.evrika.org и тук: