Фондация Canon предлага изследователски стипендии за Европа и Япония


Фондацията Canon в Европа предлага стипендии за научни изследвания в Европа или Япония. Европейските стипендианти трябва да направят своите изследвания в Япония, докато японските стипендианти - в Европа.
Периодът на финансиране е от три месеца до една година.

Подкрепят се всички области на научни изследвания. Кандидатури могат да се подават и от членове на търговски, промишлени, правителствени или професионални организации.

Могат да кандидатстват всички граждани на Европа и на Япония.
Кандидатите трябва да притежават магистърска диплома или да са завършили в рамките на 10 години.
Финансовата подкрепа за научните изследвания варира от 22,500 евро до 27,500 евро годишно и е пропорционална за различни периоди. Фондацията Canon дава предимство на тези, които планират да пътуват до Европа или Япония, вместо да удължават текущия си престой.

Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2018 г.
За повече информация ТУК