Европейската централна банка обяви стаж по медиен мониторинг, отдел Newsroom

Европейската централна банка обяви стаж по медиен мониторинг, отдел Newsroom

Безвъзмездната помощ за стажант е 1170 евро на месец плюс надбавка за настаняване.
Пълно работно време
Място на работа: Франкфурт на Майн, Германия
Крайна дата за кандидатстване: 24.06.2024 г.

Вие ще бъдете част от екипа за наблюдение на медиите в отдела за новини на Генерална дирекция „Комуникации“. Отделът Newsroom отговаря за ежедневното управление на традиционните медии, социалните медии и вътрешната комуникация в ЕЦБ. Отделът взаимодейства с журналистите, за да им предоставя информация и да отговаря на техните запитвания. Той също така съветва относно съдържанието и графика на прессъобщенията на ЕЦБ, изготвя комуникационни точки за органите за вземане на решения на ЕЦБ и организира пресконференции и брифинги.
Като част от отдела Newsroom, екипът за медиен мониторинг следи медийното отразяване на ЕЦБ и анализира реакциите на медийните дейности на ЕЦБ. Ние също така действаме като новинарско бюро на ЕЦБ, като следим ежедневните новини по теми, свързани с ЕЦБ, търсим подходящи новинарски доклади и ги споделяме с колеги от цялата институция, или като писмен текст, или в презентации на живо. В нашата работа се стремим да открояваме проблеми, повдигнати в медиите, и да откриваме комуникационни предизвикателства.

Като стажант в екипа на Медия Мониторинг Вие ще:

  • наблюдавате и анализирате икономически и други новини от различни медийни източници в цяла Европа и споделя ключови елементи с ръководството и персонала на ЕЦБ;
  • анализирате медийното отразяване на медийните дейности на ЕЦБ и изготвяте доклади за отразяване за ръководството на ЕЦБ;
  • представяте дневните новини, свързани с ЕЦБ и икономиката, на вътрешни срещи.

При изпълнението на тези задачи ще работите в тясно сътрудничество с други членове на екипа.

Позицията предлага отлична възможност за работа с подкрепящ, разнообразен екип в динамична среда. Това ще ви позволи да задълбочите знанията си по широк кръг от теми, от паричната политика, макроикономиката и банковия надзор до европейската политика и институции, и ще ви позволи да научите повече за дейностите на ЕЦБ. Освен това ще придобиете опит в работата с различни инструменти за наблюдение на медии и медийни източници. Вие ще бъдете част от мултикултурен екип, който се стреми към непрекъснати иновации, за да окаже положително въздействие върху живота на европейските граждани.

Необходими квалификации, опит и умения:

  • бакалавърска или по-висока степен по икономика, финанси, международни отношения, политика, журналистика или друга подходяща област;
  • солидно разбиране на макроикономиката, придобито в даден момент по време на вашето обучение;
  • основно разбиране на паричната политика, ЕЦБ и нейните основни задачи и инструменти;
  • добро работно познаване на пакета MS Office;
  • напреднало (C1) владеене на английски език и по-високо средно (поне B2) владеене на още два езика на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.
  • за предимство се счита способността да се четат сложни текстове на един или повече от следните езици: френски, немски, италиански, испански.

Първоначален стаж от 6 месеца, с възможно удължаване до общо до 12 месеца. Планираната начална дата за тази позиция е 1 ноември 2024 г.
Други подробности относно условията, приложими за стажове в ЕЦБ, можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ: https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
За допълнителна информация относно тази конкретна свободна позиция можете да говорите с Таяна Томашич Щек, на +49 1522 8549304, или с Мартин Цвибелберг, на +49 172 4408497, между 13:00 и 17:00 часа на 5, 6 и 7 юни 2024 г.

Процесът на набиране на персонал за тази позиция ще включва предварително записано видео интервю във фазата на предварителния подбор и — ако сте поканени да участвате в следващата фаза на подбор — онлайн интервю.

Допълнителна информация за това как да кандидатствате можете да намерите тук: https://www.ecb.europa.eu/careers/before-you-apply/how-to-apply/html/index.en.html
До 06.06.2024г. има отворена позиция за Стаж в отдела за външно развитие на Европейската централна банка. Подробности за него вижте тук: https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=9792&source=University+outreach

Ако не сте избрани за желаната позиция, но все пак се считате за подходящи, ще бъдете поставени в списък с резерви за 12 месеца от крайната дата за кандидатстване, от който може да бъдете разглеждани за други стажантски позиции в рамките на ЕЦБ.