Европейската Централна банка обяви нови възможности за стаж

 • Стаж в отдел Комуникации
 • Стажант немски преводач
 • Стаж по съответствие и управление
 • Стаж по пазарни операции
 • Стаж в дирекция „Управление на риска“
 • Стаж в отдела за пазарни иновации и интеграция

Стаж в отдел Комуникации
Крайна дата за кандидатстване: 02.04.2024 г

Вие ще бъдете част от отдела за публична комуникация в Генерална дирекция „Комуникации“. Генералната дирекция има приблизително 250 служители, които отговарят за комуникацията с обществеността и медиите относно работата и мисията на ЕЦБ. Ние управляваме дигиталните комуникации, връзките с медиите и публичните комуникации и също така ръководим усилията на ЕЦБ за ефективно ангажиране на персонала. В момента работим върху това да направим ЕЦБ по-достъпна за различни аудитории и достигаме директно до широката общественост, като използваме социалните медийни канали и уебсайтове на банката.

Предлагат се три стажа в отдела:
Позиция 1: Стажант Комуникации в екип Кампании и гражданско общество
Позиция 2: Стажант по комуникации в екипа на Посетителския център
Позиция 3: Комуникационен стажант в екипа на Блог и лектори

Нужни квалификации, опит и умения

 • бакалавърска степен или по-висока степен по комуникации, икономика, международни отношения, бизнес администрация, политически науки, маркетинг, връзки с обществеността или подобна област;
 • силен интерес и разбиране на мисията на ЕЦБ, съчетано със способността да се опише тази мисия с ясни и прости думи;
 • опит в създаването на комуникационни материали, както писмени, така и визуални;
 • способност за опростяване на сложни концепции и текстове;
 • добро познаване на пакета Microsoft Office;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.
 • За предимство се счита компетентно (C2) владеене на френски или немски език според Общата европейска езикова рамка.

 
Първоначален стаж от шест месеца, с възможно удължаване до общо до 12 месеца. Процесът на набиране на персонал за тази позиция ще включва онлайн интервю и дистанционно писмено упражнение.

Допълнителна информация относно тази конкретна свободна позиция: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail/Traineeship-in-Communications/9487?uid=9xCV0X7HID-lGIXH . За повече въпроси можете да изпратите имейл на kayla.collins@ecb.europa.eu.

Стаж за немски преводач

Крайна дата: 08.04.2024 г.
Нужни квалификации, опит и умения

 • бакалавърска степен или по-висока степен по превод или съвременни езици;
 • познаване на инструменти за компютърно подпомаган превод;
 • ниво на владеене (C2) на немски език (стандарт за носител на езика);
 • напреднало (C1) владеене на английски език, съгласно Общата европейска езикова рамка.

Предимства:

 • магистърска степен (или близо до завършване на магистърска степен) по превод или магистърска степен във всяка друга област, комбинирана със следдипломно обучение по превод;
 • интерес към финансови и икономически дела;
 • средно (B1) владеене на друг официален език на ЕС.

Първоначален стаж от три месеца с възможно удължаване до общо до 12 месеца в зависимост от изпълнението и бюджета. Очаква се стажът да започне през втората половина на 2024 г.

За допълнителна информация относно тази конкретна свободна позиция посетете линка: https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=9274&source=University+outreach

 Стаж по съответствие и управление

Крайна дата: 08.04.2024 г.
Нужни квалификации, опит и умения:

 • бакалавърска или по-висока степен по право или публична администрация, в идеалния случай от университет в ЕС;
 • добро разбиране на институциите на ЕС, административното право на ЕС и банковото или финансовото право;
 • добро разбиране на настоящите тенденции и предизвикателства в областта на етиката, почтеността, управлението на поведенческия риск, управлението или прозрачността на национално, европейско или международно ниво;
 • добро познаване на пакета MS Office;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.

Предимства:

 • доказуем интерес към въпросите на етиката, доброто управление или отчетността и прозрачността;
 • опит в провеждането на правен анализ като член на екип;
 • опит в анализирането на данни и визуализирането на информация, включително използването на Excel или всякакви разширени инструменти;
 • опит в анализ на процесите и/или оптимизация.

 
Допълнителна информация: https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=9542&source=University+outreach

Първоначален стаж от шест месеца, с възможно удължаване до общо до 12 месеца.
Процесът на набиране на персонал за тази позиция ще включва предварително записано видео интервю във фазата на предварителния подбор и – ако сте поканени да участвате в следващата фаза на подбор – писмено упражнение и онлайн интервю.

Стаж по пазарни операции

Крайна дата: 09.04.2024 г.

Нужни квалификации, опит и умения:

 • бакалавърска или по-висока степен по финанси, икономика, иконометрия, математика, статистика, счетоводство, компютърни науки или сродна дисциплина;
 • информираност за структурите на финансовия пазар, развитието на финансовия пазар и пазарните операции;
 • опит в използването на едно или повече от следните: SQL, Python, R, Java, MATLAB, Stata, Tableau, MS Power BI, VBA, Bloomberg или Refinitiv Eikon;
 • опит в работата с комплексни данни (т.е. подготовка, анализ и визуализация на данни);
 • добро познаване на пакета MS Office, включително напреднали познания на MS Excel;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.
 • с предимство са кандидатите с магистърска степен по финанси, икономика, иконометрия, математика, статистика, счетоводство, компютърни науки или сродна дисциплина.

Първоначален стаж от шест месеца, с възможно удължаване до общо до 12 месеца, с начални дати през юли 2024 г. или по-късно.  Подробната информация за този стаж може да видите тук: https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=9601&source=University+outreach

 

Стаж в дирекция „Управление на риска“.
Крайна дата: 09.04.2024 г

Вие ще бъдете част от Дирекцията за управление на риска, динамичен екип от професионалисти, разработващи и поддържащи рамки за управление на риска, които управляват операциите на паричната политика на Евросистемата и инвестиционните операции на ЕЦБ.

Дирекцията има два отдела:

 • Анализът на риска следи съответствието на паричната политика и инвестиционните операции със съответните им рамки за управление на риска. Той също така моделира, анализира и отчита финансовите рискове.
 • Risk Strategy проектира и поддържа рамките и политиките за управление на риска, управляващи кредитните операции на Евросистемата и нестандартните мерки на паричната политика.

Нужни квалификации, опит и умения:

 • бакалавърска степен или по-висока;
 • голям интерес към управлението на финансовия риск и паричната политика;
 • способността да обработвате, анализирате, интерпретирате и визуализирате данни;
 • познаване на един или повече от следните инструменти: Python, MATLAB, SQL, Stata, R, Java, C, Ruby, VBA, Tableau;
 • добро познаване на пакета Microsoft Office;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.

 
Допълнителна информация: https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=9631&source=University+outreach
Първоначален стаж от 6 месеца, с възможно удължаване до общо до 12 месеца. Възможни са различни начални дати от 1 юли 2024 г. Процесът на набиране на персонал за тази позиция ще включва дистанционно писмено упражнение във фазата на предварителния подбор и – ако сте поканени да участвате в последващата фаза на подбор – онлайн интервю.

 

Стаж в отдела за пазарни иновации и интеграция

Крайна дата: 04.04.2024 г

Вие ще бъдете част от отдела за пазарни иновации и интеграция в Генерална дирекция „Пазарна инфраструктура и плащания“. Ние подкрепяме предоставянето на услуги за плащане и сетълмент на ценни книжа, надзора на инфраструктурите на финансовите пазари и платежните инструменти и сътрудничеството със заинтересованите страни на пазара за предоставяне на интегрирани плащания и пазари за сетълмент на ценни книжа в еврозоната. Нашият отдел се гордее, че е в челните редици на плащания на дребно, решения за незабавни плащания, сетълмент на ценни книжа и управление на обезпечения в днешния бързо развиващ се дигитален свят. В същото време ние сме наясно с новите предизвикателства, пред които сме изправени в областта на плащанията на дребно и инфраструктурите на финансовите пазари в по-широк план, като криптоактиви, стабилни монети или прилагането на технологията на разпределения регистър. Ние търсим ентусиазирани и непредубедени хора, които имат желание да учат, като работят с други хора и които не се страхуват да представят собствените си идеи на масата. Ако смятате, че отговаряте на профила на ролята по-долу, бихме искали да чуем вашето мнение.

Нужни квалификации, опит и умения:

 • бакалавърска или по-висока степен по икономика, бизнес администрация, иконометрия, програмиране, компютърни науки, инженерство, финанси, свързана количествена дисциплина (напр. математика или физика), одит, комуникация, право (със специализация в областта на финансовите пазари) или подобно поле;
 • добро познаване на пакета MS Office;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.

Предимства:

 • магистърска степен по икономика, финанси, право или политически науки със специализация в областта на финансовите пазари;
 • познания и/или опит във функционирането на финансовите пазари и инфраструктурите на финансовите пазари, т.е. платежни инструменти, платежни услуги, платежни системи, инфраструктури за сетълмент на ценни книжа, централни депозитари на ценни книжа, централни контрагенти, обработка след търговия и управление на обезпечения;
 • опит в изготвянето на доклади, брифинги или аналитични бележки на английски език;
 • опит във визуализирането на данни, включително използването на различни техники за визуализация, формати (напр. диаграми, карти и табла за управление) и инструменти (напр. Tableau) за визуално представяне на информация по ясен и ефективен начин;
 • опит в събирането, изследването, трансформирането, моделирането, почистването, анализирането и валидирането на данни чрез използване на инструменти за обработка на данни (напр. Excel, Python, SQL) и способността да се представят сложни материали ясно и кратко пред различни аудитории.

Допълнителна информация: https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=9585&source=University+outreach
Първоначален стаж между три и шест месеца, с възможно удължаване до общо до 12 месеца, в зависимост от представянето и организационните нужди. Началните дати ще бъдат около началото на септември 2024 г.
Процесът на набиране на персонал за тази позиция ще включва дистанционно писмено упражнение и онлайн интервю.

Стажантите получават безвъзмездна помощ в размер на €1170 на месец плюс надбавка за настаняване.
Работно време на стажантите: Пълен работен ден
Място на работа: Франкфурт на Майн, Германия

Други подробности относно условията, приложими за стажовете в Ецб, можете да намерите на нашия уебсайт: https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html

Допълнителна информация за процеса на кандидатстване: https://www.ecb.europa.eu/careers/before-you-apply/how-to-apply/html/index.en.html

Ако не сте избрани за желаната позиция, но все още се считате за подходящи, ще бъдете поставени в резервен списък за 12 месеца от крайната дата за кандидатстване, от който може да бъдете разглеждани за други стажантски позиции в рамките на ЕЦБ.