Еднократна помощ на студенти в неравностойно положение по случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници


Уважаеми колеги,
По случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници ректорът доц. д-р Иван Марчевски, съгласно заповед № 4/13.12.2018 год. и решение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се от 30.10.2018 год. отпусна еднократна помощ на студенти в неравностойно положение:
  • Студенти без двама родители.
  • Студенти с двама родители с трайни увреждания.
  • Студенти с един родител, който е с трайни увреждания.
  • Студенти с трайни увреждания.
  • Студенти отглеждани в ДОВДЛРГ.
  • Студентки-майки и студенти-бащи с дете до 6 год. възраст.
 Еднократната помощ е преведена по банков път по личните сметки на студентите.

  
 Отдел „Студентска политика”