Еднократна помощ на студенти в неравностойно положение


Уважаеми колеги,
По случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници ректорът доц. д-р Иван Марчевски, съгласно заповед № 6/13.12.2017 год. и решение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се от 07.11.2017 год. отпусна еднократна помощ на студенти в неравностойно положение:
  1. Студенти без двама родители.
  2. Студенти с двама родители с трайни увреждания.
  3. Студенти с един родител, който е с трайни увреждания.
  4. Студенти с трайни увреждания.
  5. Студенти отглеждани в ДОВДЛРГ.
  6. Студентки-майки и студенти-бащи с дете до 6 год. възраст.
Еднократната помощ е преведена по банков път по личните сметки на студентите.

Отдел „Студентска политика”