Дванадесето Национално ученическо състезание по „Митнически контрол“ се проведе в СА „Димитър А. Ценов”

На 30 ноември 2023 г. бе проведено онлайн Национално ученическо състезание по „Митнически контрол”. Организатор на мероприятието бе катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. В надпреварата се включиха общо 143 ученика от 15 училища в страната:

 • Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна
 • Национална търговска гимназия, гр. Пловдив
 • ПДТГ "Димитър Хадживасилев", гр. Свищов
 • ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра
 • ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград
 • Професионална гимназия по икономика "Г. С. Раковски", гр. Ямбол
 • Професионална гимназия по икономика "Карл Маркс", гр. Смолян
 • Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман", гр. Разград
 • Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, гр. Сливен
 • Професионална гимназия по икономическа информатика ,,Джон Атанасов'', гр. Търговище
 • Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
 • Професионална гимназия по транспорт, гр. София
 • Финансово-стопанска професионална гимназия„Васил Левски”, гр. Монтана
 • Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково
 • Частна професионална гимназия по икономика и управление, гр. Пловдив

Участващите, в ученическата надпревара средношколци, бяха поставени в работна среда, близка до реалната, като се превъплътиха в ролята на митнически инспектори. В предоставеното им задание те трябваше да вземат решения относно правилното протичане на конкретна вносна операция и да анализират резултатите от извършените документални и фактически проверки. Учениците се състезаваха индивидуално, като посредством апликацията BigBlueButton към Moodle платформата на катедрата, те бяха разпределени в общо десет състезателни стаи. Ментори и модератори в състезанието бяха преподаватели и докторанти от катедра КАСД и студенти от специалност „Стопански и финансов контрол“.

Победителите в дванадесетото
Национално ученическо състезание
по „МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ“ са

Първо място:

 • Михаил Красимиров Шейтанов, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък

Грамота и награда от Ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов

Второ място:

 • Исмаил Арифов Исмаилов, Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр. Разград

Грамота и награда от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“

Трето място:

 • Симона Красимир Николаева, ФСПГ „Васил Левски“ гр. Монтана

Грамота и награда от Националната организация на митническите агенти (НОМА)

Общото впечатление е, че обучението и подготовката на учениците по митнически контрол е на високо ниво, което е предпоставка за бъдещото им добро професионално развитие в областта на финансовия контрол.

Организираното ученическото състезание е част от вече шестгодишните усилията на преподавателите по митнически контрол в Стопанска академия да подпомагат обучението в това направление в средните училища в страната.