Доц. Ренета Димитрова: Хората, завършили Стопанската академия, се ценят във всички сфери на стопанския живот

По повод на своята 85-годишнина Стопанска академия "Димитър А. Ценов" стартира рубриката "Успешните възпитаници". В нея ще бъдат публикувани интервюта с възпитаници на Академията, които заемат ръководни длъжности в корпоративния сектор, намират се на престижни позиции в обществото или са водещи експерти в своята област. Разисквани теми в рубриката ще бъдат кариерната реализация и ролята на Стопанската академия за формирането на професионалните компетенции на младите хора. Ще бъдат представени и посланията на успешните възпитаници на Свищовското висше училище към академичната общност и техните съвети, препоръки и напътствия към неговите настоящи и бъдещи студенти. 

Днес наш гост е доц. д-р Ренета Маринова Димитрова, която е ръководител на департамент „Икономика” в Нов Български университет. Тя е и дъщеря на именития свищовски преподавател по счетоводство – проф. Марин Димитров.

Здравейте, г-жо Димитрова! Благодарим Ви, че приехте нашата покана за интервю. Представете се накратко. Кое е Вашето родно място и къде живеете в момента?
Сърдечно Ви благодаря за поканата. Родена съм в гр. Свищов. В гр. София живея от 30 години, но се считам за свищовлийка и това изтъквам пред студентите си, пред колеги и познати.

С какво се занимавате сега и на какъв етап се намира Вашата професионална кариера?
Цялата ми кариера е свързана с банките и това е съвсем естествено, тъй като във ВФСИ „Д. А. Ценов“ завърших специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело“, профил „Банково дело“. Професионалният ми път започна в ТБ „Балканбанк“ АД и продължи в банковата сфера повече от 20 години. В момента съм член на Одитния комитет на ТБ „Инвестбанк“ АД. От 2000 г. съм част от академичната общност на Нов български университет. Вече трети мандат съм ръководител на департамент „Икономика“.

Кои са най-големите предизвикателства, които срещате в работата Ви?
Много са. Но бих акцентирала на динамиката в развитието на банките и предизвикателствата, пред които те са изправени.

Кои качества считате за важни, за да сте успешна в своята работа? Как ги възпитавате в себе си?
Не са малко необходимите за една успешна кариера качества. Бих посочила упоритият труд, лоялността, способността да се работи в екип и уважението към колегите.

Какво обичате да правите в свободното си време? Имате ли хоби?
Нямам хоби. Свободното си време прекарвам със семейството си. Пътуваме в страната ни и в чужбина. Обичам да чета.

Кога и в коя специалност завършихте висшето си образование в Стопанската академия?
Доста отдавна. По-горе посочих, че съм завършила профил „Банково дело“. А след докторантура към катедра „Финанси и кредит“ получих научната степен кандидат на икономическите науки.

Защо избрахте Свищовската академия за свое висше училище? Какво я отличава от другите университети у нас?
Баща ми - проф. д-р Марин Димитров и майка ми - Ваня Димитрова, отдадоха много години от живота и от трудовия си стаж на Стопанската академия. В нашето семейство работата им там беше постоянна тема за разговори. Това, от една страна, обяснява моят избор, а от друга, Стопанската академия се ползваше с изключителен авторитет. Там преподават едни от най-ерудираните преподаватели в България.

Кои са най-хубавите и ярки спомени от студентските Ви години?
Много са. Както с колеги, така и с преподаватели. Много време и място ще ми трябва за да разказвам.

Кои от изучаваните учебни дисциплини можете да посочите като най-полезни за Вас и кои преподаватели са Ви повлияли най-много?
Почти всички. Особено тези, свързани с финансите и банките.

С какво образованието в Свищовската академия Ви помага във Вашия професионален път?
Изключително много. В Свищовската академия получих базовите знания по икономика, финанси и банково дело.

Кое отличава хората, завършили в Стопанската академия, и какво ги прави конкурентни на пазара на труда?
Хората, завършили Стопанската академия, години наред се смятат за много добре подготвени и се ценят във всички сфери на стопанския живот.

Какво послание можете да отправите към настоящите и бъдещите студенти на Стопанската академия или към нейните преподаватели?
Да следват мечтите си, да бъдат амбициозни, целеустремени, да се възползват от знанията на техните преподаватели. И най-важното – да се гордеят, че са възпитаници на Свищовската академия, както се гордея и аз!