Документи и такси за настаняване в студентски общежития


Уважаеми студенти,
Ръководството на СА „Д.А.Ценов” и отдел „Битово обслужване / ССО“, Ви уведомява за необходимите такси, документи и лични вещи за настаняване в студентски общежития:

І. Документи:
  • студентска книжка;
  • документ за самоличност /за справка/;
  • снимки – 2 броя.
ІІ. Такси заплащани при настаняването:
  1. Студентски блокове №1:
  • студентски наем за месеци септември и октомври общо 98,00лв.;
  • депозит за І семестър – 15,00лв.
ІІІ. Лични вещи необходими при настаняването:
  • постелъчно бельо;
  • завивки;
  • ел. уред за отопление.
Настаняването в студентските общежития ще започне от 15.09.2018г. /събота/.