Удостоверенията за успешно издържания курс по “Методика на научните изследвания”

Уведомяваме всички докторанти, че удостоверенията за успешно издържания курс по “Методика на научните изследвания” се раздават в офис “Докторантура и научни съвети”.