Удостоверения

Уведомяваме всички докторанти, че удостоверенията за успешно издържания семинар по "Методика на научните изследвания" и курса "Съвременни информационни технологии" се получават в офис "Докторантура и научни съвети".