ЦСФО

Уважаеми колеги,

 Уведомяваме Ви, че Сектор „Факултативно обучение“ започва мартенски прием за спец.“ Икономическа педагогика“ за уч. 2016/2017 год. С цел постигане на висока удовлетвореност ви предлагаме специализирано обучение в рамките на една календарна година. Краен срок за записване – 9 март 2017 год.

Специалността „Икономическа педагогика“ подготвя учители по икономически дисциплини. Обучението е ориентирано към получаване на: психологически и педагогически знания; знания за съвременните технологии на обучение; знания по методика на преподаване на икономически дисциплини; знания в областта на методологията и методиката на педагогическите изследвания, за организацията и управлението на учебния процес; добра езикова култура и овладяване на научно-икономическия стил на речта.

На завършилите се издава документ за педагогическа правоспособност с приложение от положените изпити