ЦСФО

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 29 август 2016 год. в Сектор „Факултативно обучение“ започва записване за спец.“ Икономическа педагогика“ за уч. 2016/2017 год. С цел постигане на висока удовлетвореност ви предлагаме специализирано обучение в рамките на една календарна година. Краен срок за записване – 12 октомври 2016 год.

Специалността „Икономическа педагогика“ подготвя учители по икономически дисциплини. Обучението е ориентирано към получаване на: психологически и педагогически знания; знания за съвременните технологии на обучение; знания по методика на преподаване на икономически дисциплини; знания в областта на методологията и методиката на педагогическите изследвания, за организацията и управлението на учебния процес; добра езикова култура и овладяване на научно-икономическия стил на речта.

На завършилите се издава документ за педагогическа правоспособност с приложение от положените изпити.

За контакти:

Директор ЦСФО – доц.д-р Христо Сирашки

0882552521; h.sirashki@uni-svishtov.bg

Секретар ФО – София Цолова

0882552520; s.tsolova@uni-svishtov.bg