Такси за обучение на докторантите

Семестриалната такса за зимния семестър на учебната 2004/2005 г. е 145 лв. за редовните докторанти и 70 лв. за задочните докторанти. Краен срок за внасяне – 10.10.2004 г. Документът за внесената такса да се представи в офис “Докторантура и научни съвети”.