Стипендия за докторанти на финансова група Карол

Карол отново дава стипендия на докторант

Стипендия в размер на 800 лв. месечно за 10 месеца ще предостави отново финансова група Карол. Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение. Стипендията се предоставя на  редовен докторант в акредитирани висши училища.

Конкурсът е тристепенен – по документи, интервю и презентация на разработките пред жури. В него влизат представители на висшия мениджмънт на компаниите от групата на Карол, УС на „Асоциация на докторантите в България” и УС на Сдружение "Форум Наука", както и досегашните получатели на стипендията. Чуйте какво казват за стипендията двама от членовете на журито – издателите на сп. Българска Наукта – Росен и Петър Теодосиеви.

Победителят в първия конкурс, д-р Христо Илиев, е от катедра „Квантова електроника” в СУ „Св. Климент Охридски”, физически факултет. Темата на неговата дисертация беше „Генерация на къси лазерни импулси в близката инфрачервена област с дължина на вълната между 1 и 2 микрометра”. Работата му беше отличена от Физическия факултет на СУ като най-добра дисертация на 2012 г.

През 2014 г. стипендия получава Таня Славова, УАСГ, Геодезически факултет, катедра „Висша геодезия“, с тема Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи.

Какви са изискванията и как да кандидатствате?

Финансова група Карол има последователна и дългосрочна политика в подкрепа на образованието в България и развива собствени образователни проекти, структурирани в Корпоративен университет Карол. Само година след създаването си, проектът спечели престижна международна награда и влезе в топ 10 топ измежду 100 финалисти в категория Международна компания на 2014 Leadership Excellence 500 Awards. Емблематичната програма е Карол семестър, който се провежда всеки юли, а тази година за първи в портфолиото на корпоративния университет беше добавено и специално обучение за хора на изкуството – Арт семестър. Най-новият проект е с Националната търговско-банкова гимназия и дава възможност на учениците да придобият практически знания в различните компании на финансова група Карол.

  • За допълнителна информация:

Милена Петкова, мениджър Знание,
ръководител на проекта в Корпоративен Университет Карол

02/400 8 293
m_petkova@karoll.bg
education@karoll.bg