Семинар "Приложна информатика"

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Приложна информатика" за учебната 2015/2016 г. в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молби за участие в отдел "Докторантура и академично развитие".