Семинар по "Приложна информатика"

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Приложна информатика", за учебната 2013/2014 г., в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молба в отдел "Докторантура и академично развитие" до 30 май 2014 г.