Семинар по "Приложна информатика"

Уведомяваме всички докторанти, които имат заложен семинар по "Приложна информатика", за учебна 2014/2015 г., следва да подадат молби в отдел "Докторантура и академично развитие".