Семинар по "Методика на научните изследвания"

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2014/2015 г. в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молби за участие в отдел "Докторантура и академично развитие".