Семинар по "Методика на научните изследвания"

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2013/2014 г. в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молба за участие в отдел "Докторантура и академично развитие".