Семинар по “Методика на научните изследвания”

Съобщаваме на всички докторанти, че семинарът по “Методика на научните изследвания” ще започне на 12 март 2004 г. от 8:00 ч. в аудитория 62. За справки: офис “ДНС”, тел. 66-362.