Семинар по "Методика на научните изследвания" - III модул

Семинарът по "Методика на научните изследвания" - III модул, ще започне на 22 април 2017 г., от 9.00 ч., в блок 2, зала 3.