Семинар по "Методика на научните изследвания" - II модул

Семинарът по "Методика на научните изследвания" - II модул ще започне на 10 май 2014 г. (събота), от 9,00 ч., в База за обучение на докторанти (блок 2), зала 8.