Семинар по "Методика на научните изследвания" - II модул

Уведомяваме всички докторанти, че семинарът по "Методика на научните изследвания" - II модул, ще започне на 28 март 2015 г., от 9.00 ч., в База за обучение на докторанти (блок 2), зала 8.