Семинар по "Методика на научните изследвания" - II модул

Семинарът по “Методика на научните изследвания” - II модул ще започне на 13 април 2013 г. (събота), от 9.00 ч. в аудитория № 8 в База за обучение на докторанти (Блок 2).