Семинар "Методика на научните изследвания"

Семинарът по "Методика на научните изследвания" ще започне на 14 май 2016 г., от 9.00 ч., в блок 1, зала 1.