Семинар "Методика на научните изследвания"

Семинарът по "Методика на научните изследвания" - I модул ще започне на 5 април 2014 г. (събота), от 9.00 ч., в База за обучение на докторанти (бл. 2), зала 8.