Семинар "Методика на научните изследвания"

Уведомяваме всички докторанти, че лекцията и зачота по "Методика на научните изследвания" се отлагат за 30 април 2004 г. (петък). За информация - катедра "ОТИ", тел. 256.