Семинар "Методика на научните изследвания" I и II модул

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2015/2016 г. в Индивидуалния си учебен план, но не са успели да го посетят през месец юни 2016 г., следва да подадат молби в отдел "Докторантура и академично развитие". Краен срок за подаване на молби - 22 септември 2016 г.